Obywatelstwo Brytyjskie

Czy potrzebujemy mieć  obywatelstwo brytyjskie by mieszkać i pracować na wyspie? Nie jest to konieczne. Jako członkowie Unii Europejskiej mamy takie same prawa co rodowici Brytyjczycy, mamy dostęp do pracy i bezpłatnej służby zdrowia NHS, do korzystania z benefitów i w przyszłości pobierania emerytury z UK.

Ale wziąwszy pod uwagę pojawiające się tendencje negatywnego stosunku do pozostania UK w UE i naszej  warto rozważyć przyjęcie obywatelstwa brytyjskiego, jeżeli wiążemy swoją przyszłość z tym krajem.

Jakie korzyści daje nam Obywatelstwo Brytyjskie?:

 • Duży plus przy staraniu się o kredyt / mortgage w banku. Dzięki obywatelstwu brytyjskiemu w oczach banków stajemy się wiarygodnymi kredytobiorcami.
 • Zabezpieczenie przed niestabilną sytuacją polityczną w Europie. Otrzymanie obywatelstwa brytyjskiego i jednocześnie zachowanie polskiego daje swobodę wyboru gdzie chcemy mieszkać i pracować w przyszłości niezależnie od tego co postanowi UK w sprawie członkostwa w UE.
 • Ułatwia karierę w wojsku czy policji. Obywatele polscy, którzy mają również obywatelstwo brytyjskie i stale zamieszkują w UK, nie muszą mieć zgody na zaciągnięcie się do armii lub organizacji wojskowej w tym kraju.
 • Opiekę i wsparcie ambasady brytyjskiej podczas pobytów zagranicznych, w przypadku gdy znajdziemy się w  jakichś niesprzyjających okolicznościach.
 • Brytyjskie obywatelstwo ułatwia otrzymanie wiz do krajów gdzie obywatelstwo polskie ten proces utrudnia.

Kiedy można starać się o brytyjskie obywatelstwo?

Osoby chcące wystąpić o otrzymanie obywatelstwa brytyjskiego muszą mieć prawo do stałego pobytu na terenie kraju przynajmniej przez okres 12 miesięcy przed datą wystąpienia o naturalizację. Prawo do stałego pobytu otrzymuje się automatycznie po pięcioletnim okresie zamieszkiwania na terenie UK. Znaczy to, że jako obywatele Unii Europejskiej potrzebujemy sześć lat pobytu i płacenia podatków w UK zanim wystąpimy o proces naturalizacji.

Kto może ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo?

By ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie musimy spełnić kilka podstawowych warunków:

 • Co najmniej 6 lat pobytu w UK, dopuszczalne są wyjazdy, ale liczba dni przebywania poza granicami Wielkiej Brytanii nie może przekroczyć 450 w ciągu pięciu lat oraz 90 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Trzeba mieć co najmniej 18 lat.
 • Trzeba być osobą “nieskazitelnego charakteru”  czyli poczytalną i niekaraną, a także nie mieć problemów z prawem (nie być sądownie karanym w UK).
 • Osoba, która zamierza złożyć wniosek, powinna planować pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii po naturalizacji bądź pracować dla organizacji międzynarodowej, której członkiem jest UK.
 • Komunikacja w języku angielskim, walijskim lub szkockim na poziomie ESOL (English for Speakers of Other Languages) Entry 3 oraz zdać test na temat “Life in the UK test”.
 • W przypadku małżeństwa z Brytyjczykiem do wystąpienia o obywatelstwo wystarczą 3 lata stałego pobytu na terenie Wysp Brytyjskich.

Dokumenty

By złożyć wniosek, należy wypełnić formularz i dołączyć paszport oraz dokumenty potwierdzające nasz pobyt w UK:

 • druk P60 – za okres pięciu lat
 • list od pracodawcy, banku lub job centre
 • w przypadku prowadzenia zatrudnienia self-employed − dokumenty z HMRC poświadczające odprowadzanie podatku przez okres pięciu lat
 • w przypadku studiowania w UK− potwierdzenie uczęszczania na studia (musi być w nich zawarte szkolenie zawodowe) przez okres pięciu lat.

Dokumenty należy przesłać do UK Border Agency i uiścić opłatę za rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli wniosek o obywatelstwo brytyjskie zostanie rozpatrzony pozytywnie,  otrzymuje się zaproszenie na uroczystość przysięgi na wierność Królowej Anglii i lojalność wobec Wielkiej Brytanii. Dopiero wtedy otrzymuje się świadectwo obywatelstwa brytyjskiego, które jest równoznaczne z byciem pełnoprawnym obywatelem UK. Nie musimy zrzekać się obywatelstwa polskiego. Świadectwo obywatelstwa brytyjskiego może jednak zostać cofnięte w przypadku wykrycia, że zostało uzyskane na drodze oszustwa lub zatajenia faktów.

Koszt związany z otrzymaniem
obywatelstwa brytyjskiego

Od października 2013 będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę w wysokości 50 funtów za kurs języka angielskiego.

Proces wypełnienia aplikacji i skomplementowania dokumentów jest czasochłonny, szczegółowy i nie należy do najłatwiejszych. Pomagamy przejść przez niego i dopilnować, żeby dokumenty były wypełnione poprawnie, co zmniejsza możliwość odrzucenia wniosku.